Casa Pizza

Уважаеми клиенти,

чрез този уеб сайт имаме удоволствието да Ви представим палитрата от консултантски услуги, които извършва "Реал Консулт БГ".

Дейността ни е насочена към подпомагане и реализацията на инвестиционните намерения на нашите клиенти, при съгласуване на техните проекти и обекти - от избора и съгласуването на терена до окончателното изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта.

Основната насока на работа на "Реал Консулт БГ" е в областта на проучването и опазването на околната среда и екологично-здравните аспекти на тази сфера.

Фирма "Реал Консулт БГ" извършва консултантска дейност и съдействие на инвеститорите при съгласуване на техните проекти с РИОСВ, МОСВ, РЗИ, МЗ, МРРБ и Общините. За съгласуване на инвестиционните предложения фирмата ни разполага с високо квалифицирани специалисти и експерти по отделните компоненти на околната среда. Същите са лицензирани от МОСВ за извършване на оценка на въздействие на околната среда, имат многогодишен опит и практика, разполагат с модерни методи и подходи при изготвянето на документацията за съгласуване на обектите с инстанциите.

При извършваните консултантски дейности се комбинират знания и умения на инженери, лекари, еколози, научни работници и практици. Клиентите, които от дълги години работят с нас, ни оценяват като фирма и експерти със сто процентна успеваемост.

Изготвяне на Доклади за ОВОС, ЕО (екологични оценки), Комплексни разрешителни за РИОСВ и МОСВ, Лицензи за дейности с отпадъци. Съгласуване с РИОСВ, МОСВ, МИЕ, МРРБ и др.
още ..

Изготвяне на здравно-екологични оценки и експертизи за РЗИ и МЗ, за определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве (във връзка с издаване на Становище, съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС)
още ..

Здравна оценка на строителни материали (както и определяне и оценка на летливи органични съединения (ЛОС)), се изготвя с цел да се удостовери безопасността на продукта за здравето на потребителите при ползването му в бита, производствените помещения, обществените сгради, при изграждане на пътища, летища и др.
още ..

Екологични и екологично-здравни съдебни експертизи и оценки, консултации и вещи лица, подпомагащи адвокатската дейност и клиентите при водене на съдебни дела.
още ..


Начало | Фирмата | Дейности | Контакти
Уеб дизайн и програмиране: Frog Studio